nybjtp

nyheter

Prinsipper for anti-korrosjonsbelegg

news1 news2

Anti-korrosjonsbelegg er generelt delt inn i konvensjonelle anti-korrosjonsbelegg og kraftige anti-korrosjonsbelegg, som er et uunnværlig belegg i malingsbelegg.Konvensjonelle anti-korrosjonsbelegg spiller en rolle i å forhindre korrosjon av metaller under generelle forhold og beskytter levetiden til ikke-jernholdige metaller;kraftige anti-korrosjonsbelegg sammenlignes med konvensjonelle anti-korrosjonsbelegg, som kan påføres i relativt tøffe korrosjonsmiljøer og har evnen til En type anti-korrosjonsbelegg som oppnår en lengre beskyttelsestid enn konvensjonelle anti-korrosjonsbelegg.Anti-korrosjonsprinsippet for generelle anti-korrosjonsbelegg ligger i retning av kjemi, fysikk og elektrokjemi.Følgende er en detaljert forklaring:
1. Det kjemiske prinsippet for anti-korrosjon
Det kjemiske prinsippet for antikorrosjon er å nøytralisere skadelige syrebaserte stoffer til nøytrale og ufarlige stoffer for å beskytte materialene i anti-korrosjonsbelegget mot etsende stoffer.Noen amfotere forbindelser, som aluminiumhydroksid, bariumhydroksid og sinkoksid, tilsettes ofte rustbelegg.Disse stoffene kan lett reagere med syre- og alkaliskadelige stoffer for å oppnå anti-korrosjonseffekter.

2. Det fysiske prinsippet for anti-korrosjon
Det fysiske prinsippet for anti-korrosjon er å isolere det beskyttede materialet fra eksterne korrosive stoffer med et anti-korrosjonsbelegg.Det fysiske prinsippet for anti-rust maling er å bruke et filmdannende middel for å oppnå et tett anti-korrosjonsbelegg for å isolere skaden av anti-korrosjonseffekten på det beskyttede materialet.For eksempel kan blyholdig maling og olje danne blysåpe for å sikre anti-korrosjonsbelegget Densiteten.

3. Den elektrokjemiske effekten av anti-korrosjon
Den elektrokjemiske effekten av anti-korrosjon refererer til tilsetning av noen spesielle stoffer til anti-rust maling, slik at når fuktighet og oksygen passerer gjennom anti-rust maling, vil de reagere og danne anti-korrosjon ioner, passivere overflaten av metaller som stål, og dermed forhindre metallioner.Oppløsning, for å oppnå formålet med anti-korrosjon, er den vanligste av dette spesielle stoffet kromat.

Bruksområdene for anti-korrosjonsbelegg inkluderer hovedsakelig følgende fem aspekter:
①Emerging offshore engineering: offshore installasjoner, kyst- og buktstrukturer, offshore oljeboreplattformer;
②Moderne transport: motorveisrekkverk, broer, båter, containere, tog og jernbaneanlegg, biler, flyplassanlegg;
③Energiindustri: hydraulisk utstyr, vanntanker, gasstanker, petroleumsraffineringsutstyr, petroleumslagringsutstyr (oljerør, oljetanker), kraftoverførings- og transformasjonsutstyr, kjernekraft, kullgruver;
④Store industribedrifter: papirfremstillingsutstyr, medisinsk utstyr, mat- og kjemisk utstyr, indre og ytre vegger av metallbeholdere, rørledninger, lagertanker for kjemiske, stål, petrokjemiske anlegg, gruvedrift og smelting, utstyr for sementanlegg, gulv, vegger og sementkomponenter med etsende medier;
⑤Kommunale anlegg: gassrørledninger og deres anlegg (som gasstanker), naturgassrørledninger, drikkevannsanlegg, utstyr for avfallshåndtering, etc.


Innleggstid: Des-07-2021